LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2008


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2008':

- Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy ........
- Naczelnik urzędu skarbowego to organ administracji rządowej właściwy w zakresie ........
- Przedstawiony dokument to ........
- W rejonowym urzędzie pracy nie można ........
- Absolwent technikum podjął w dniu 1 stycznia 2008 r. pierwszą pracę na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu. Na dzień 1 lipca 2008 r. będzie mógł skorzystać z urlopu wynoszącego ........
- Wymagania stawiane przez przedsiębiorstwo spełnia ........
- Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wspólnicy spółki jawnej mają równy udział w zyskach niezależnie od wniesionych wkładów. Jaka kwota zysku przypadnie każdemu z czterech wspólników, jeżeli spółka wypracowała w ciągu roku obrotowego dochód w wysokości 10 000 zł, od którego zobowiązana jest zapłacić podatek w wysokości 2 000 zł? ........
- Pracownik zawarł umowę o pracę na okres próbny od 01.12.2007 roku do 31.12.2007 roku. Na podstawie zamieszczonego fragmentu Kodeksu pracy, określ jaki okres wypowiedzenia przysługiwał pracownikowi. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO