LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 - CZERWIEC 2015':

- W celu usunięcia naddatku 0,3 do 0,5 mm podczas piłowania wykańczającego używa się pilnika ........
- Otwór w części przedstawionej na zdjęciu wykonuje się stosując obróbkę wiercenia oraz ........
- Część roboczą wierteł wykonuje się ze stali ........
- Do wykonania gwintu zewnętrznego stosuje się ........
- Połączeniem elementów metalowych, charakteryzującym się niską wytrzymałością w warunkach niesymetrycznego obciążenia, jest ........
- Do lutospawania jako spoiwa używa się ........
- Która z wymienionych wad uniemożliwia regenerację wałka? ........
- Czyszczenie pilnika należy wykonać wykorzystując ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 - CZERWIEC 2015