LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 - WRZESIEŃ 2015

(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 - WRZESIEŃ 2015':

- Dochód spółki akcyjnej opodatkowany jest ........
- W której jednostce dochód z działalności gospodarczej służy realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków? ........
- Zgłoszenie do ZUS na formularzu ZUS ZUA, nowozatrudnionego pracownika, dokonuje się od daty powstania obowiązku ubezpieczenia w terminie ........
- Który dokument powinien sporządzić sprzedawca, aby udokumentować zwrot sprzedanych towarów do magazynu po uznaniu reklamacji odbiorcy? ........
- Przedstawiony dokument magazynowy potwierdza ........
- Właściciel hurtowni materiałów budowlanych (podatnik podatku VAT) zakupione towary przyjmuje do magazynu po rzeczywistej cenie zakupu. W kwietniu otrzymał fakturę od dostawcy za zakupiony cement w ilości 70 szt. a w dostawie otrzymał 65 szt. cementu. Wartość cementu przyjętego do magazynu na podstawie wystawionego dokumentu PZ - przyjęcie zewnętrzne wynosiła ........
- Właściciel Sklepu PUCHATEK (płatnik podatku VAT) stosuje przy sprzedaży towarów marżę w wysokości 50% ceny sprzedaży netto. Na podstawie załączonej faktury zakupu towaru, oblicz jednostkową cenę sprzedaży brutto sanek dziecięcych. ........
- W piekarni podstawowym surowcem do produkcji chleba jest mąka żytnia. Na podstawie informacji zawartych w tabeli, można stwierdzić, że mąka żytnia zgromadzona w magazynie jest zapasem ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A35 - WRZESIEŃ 2015