LOGOWANIE

Kwalifikacja HAN1 - WRZESIEŃ 2015

(Prowadzenie sprzedaży)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HAN1 - WRZESIEŃ 2015':

- Przedstawiony dokument to ........
- Oblicz cenę sprzedaży netto towaru, jeżeli cena zakupu netto wynosi 40 zł, a marża wynosi 20% ceny sprzedaży netto (metoda kalkulacji "w stu”). ........
- Hurtownia kupuje towar po 2,00 zł netto za sztukę. Koszty zakupu przypadające na jedną sztukę wynoszą 0,50 zł, a planowany zysk jednostkowy wynosi 50% ceny zakupu netto. Ile wynosi cena sprzedaży netto? ........
- Cyfra kontrolna w kodzie kreskowym potwierdzająca poprawność skanowania towaru umieszczona jest ........
- Który wózek widłowy powinien być używany wyłącznie w magazynie otwartym? ........
- Warunek, zgodnie z którym sprzedawca, na własny koszt, zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar do miejsca wskazanego przez odbiorcę, określa się pojęciem ........
- Na regale sklepowym obok pieczywa można umieścić ........
- Wskaż znak identyfikujący opakowanie szklane. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: