LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - WRZESIEŃ 2015

(Obsługa magazynów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - WRZESIEŃ 2015':

- Dostarczanie materiałów bezpośrednio na linię produkcyjną bez konieczności utrzymywania zapasów to strategia ........
- Przedstawione na rysunku urządzenie to ........
- Do działań ograniczających ilość "produkowanych" odpadów i możliwość ich ponownego przetworzenia służy organizacja gospodarki odpadami wykorzystująca technikę ........
- Przedsiębiorstwo ma wdrożony system MRPII. Skrót ten oznacza ........
- System zamawiania, w którym w stałych odstępach czasu dokonuje się przeglądu stanu zapasów i na podstawie wyniku ustala się wielkość zamówienia, to system ........
- Magazyn stosuje zasadę wydawania towaru FEFO, czyli zasadę ........
- Rysunek przedstawia wózek ........
- Parametrem negatywnie wpływającym na przechowywanie cukru w magazynach jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - WRZESIEŃ 2015