LOGOWANIE

Kwalifikacja BD12 - WRZESIEŃ 2015

(Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD12 - WRZESIEŃ 2015':

- W celu poprawy mrozoodporności betonu należy do jego wykonania zastosować mieszankę betonową z domieszkami ........
- Nakład pracy betoniarza przy układaniu i zagęszczaniu 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 1,6 r-g. Oblicz wynagrodzenie betoniarza, które otrzyma za ułożenie i zagęszczenie 4 m 3mieszanki betonowej, jeżeli koszt 1 r-g wynosi 15 zł. ........
- Norma czasu pracy nożyc mechanicznych, przy cięciu 1 tony prętów ze stali żebrowanej, wynosi 6,4 m-g. Podaj czas pracy nożyc przy przygotowywaniu 250 kg tej stali, potrzebnej do wykonania 10 belek żelbetowych. ........
- Korzystając z informacji zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót betoniarskich, określ maksymalną wysokość, z której może być układana mieszanka betonowa o konsystencji ciekłej przy betonowaniu słupa o przekroju 50 x 50 cm, bez krzyżującego się zbrojenia. ........
- Podczas badania konsystencji mieszanki betonowej opad stożka wyniósł 14 cm. Oznacza to, że badana mieszanka ma klasę konsystencji ........
- Na rysunku przedstawiono pustak ........
- Z przedstawionego fragmentu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót betoniarskich i zbrojarskich wynika, że minimalna grubość otulenia zbrojenia w ławach fundamentowych, które narażone są na zawilgocenie i wykonane są na warstwie wyrównawczej z betonu o grubości 15 cm, wynosi co najmniej ........
- Na zdjęciu przedstawiono uszkodzoną powierzchniowo konstrukcję żelbetowej ściany oporowej z częściowo odsłoniętymi prętami stalowymi. Aby ją naprawić należy wykonać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: