LOGOWANIE

Kwalifikacja EE26 - WRZESIEŃ 2015

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE26 - WRZESIEŃ 2015':

- Które odbiorniki są najmniej wrażliwe na występowanie wyższych harmonicznych napięcia i prądu zasilającego? ........
- Silnik, o parametrach znamionowych zamieszczonych w ramce, wbudowany jest na stałe do nawijarki. Jak często należy przeprowadzać przegląd techniczny tego silnika? ........
- Które prace związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych należą do zadań pracowników obsługi tych urządzeń? ........
- Jaki parametr silnika elektrycznego można zmierzyć mostkiem tensometrycznym, którego schemat ideowy zamieszczono na rysunku? ........
- Jak, w przybliżeniu, zmieni się moc wydzielana przez grzejnik elektryczny, jeżeli jego spiralę grzejną skróci się o połowę, a napięcie zasilania zostanie bez zmiany? ........
- Silnik obcowzbudny prądu stałego, którego schemat układu połączeń zamieszczono na rysunku, pracuje w warunkach znamionowego zasilania i obciążenia. Po zwiększeniu rezystancji regulatora w obwodzie twornika nastąpi ........
- Przy wymianie uszkodzonych rezystorów regulacyjnych silnika pracującego w układzie połączeń zamieszczonym na rysunku nie można dopuścić do ........
- Jaki powinien być znamionowy prąd instalacyjnego wyłącznika nadprądowego zastosowanego w instalacji na napięcie 230 V, 50 Hz jako zabezpieczenie obwodu wykonanego przewodem 3x2,5 mm2 i zasilającego 1-fazowy piec elektryczny o mocy 3 kW? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE26 - WRZESIEŃ 2015