LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - WRZESIEŃ 2015 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - WRZESIEŃ 2015 (test 2)':

- Podczas standardowego badania poubojowego tusze i narządy wewnętrzne świń poddaje się procedurze ........
- Podczas transportu zwierzęta ........
- Bezpieczeństwo zdrowotne żywności zapewnia ........
- System HACCP jako zagrożenie fizyczne żywności uznaje obecność ........
- Organy Inspekcji Weterynaryjnej nie kontrolują ........
- Badanie przedubojowe może być przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia w przypadku uboju ........
- Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają ........
- Mleko UHT to mleko, które zostało poddane działaniu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: