LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - WRZESIEŃ 2015

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - WRZESIEŃ 2015':

- Na rysunku przedstawiającym narządy wewnętrzne konia strzałka wskazuje ........
- Na zdjęciu przedstawiono ........
- W celu przyśpieszenia rozwoju żwacza cielętom podaje się ........
- Wskaż pasze, które należy dokupić. ........
- Przedstawione na zdjęciu czochradło służy do zaspokajania potrzeb behawioralnych i pielęgnacyjnych ........
- Przygotowując do sprzedaży buhaja w wieku 18 miesięcy, należy go wyprowadzać na ........
- Żel inseminacyjny używany jest w celu ........
- Księga hodowlana dzieli się na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: