LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - WRZESIEŃ 2015

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - WRZESIEŃ 2015':

- Zapewnienie wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń, wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, należy do obowiązków ........
- Z chwilą przedstawienia przez pracownicę zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ciążę pracodawca musi zmniejszyć jej wymiar czasu pracy przy komputerze do najwyżej ........
- Formułując wnioski z przeglądu obiektów należy uwzględnić, czy poziom natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy jest dostosowany do rodzaju wykonywanych prac oraz czy spełnia wymagania określone ........
- Wolna objętość pomieszczenia stałej pracy wynosi 39 m3. Ilu pracowników, zgodnie z przepisami bhp, może jednocześnie pracować w tym pomieszczeniu? ........
- Wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej jest obowiązkiem ........
- Ergonomia koncepcyjna zajmuje się ........
- Praca przy monitorze ekranowym obciąża wzrok oraz wymusza pozycję ciała powodującą znaczne obciążenie układu ........
- Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy, nazywa się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-X-15.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: