LOGOWANIE

Kwalifikacja A18 - CZERWIEC 2015

(Prowadzenie sprzedaży)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A18 - CZERWIEC 2015':

- Kontrola jakości towarów przeznaczonych do sprzedaży obejmuje ........
- Cena hurtowa netto paneli podłogowych wynosi 22,00 zł/m2, a cena brutto 27,06 zł/m2. Ile wynosi kwota podatku VAT? ........
- Towar niepełnowartościowy może być przedmiotem sprzedaży pod warunkiem umieszczenia na nim informacji dotyczącej ........
- Oferta handlowa nie powinna zawierać ........
- W związku z kończącym się sezonem letnim ceny odzieży obniżono o 15%. Ile będzie kosztowała sukienka damska, której cena przed obniżką wynosiła 120 zł? ........
- Ubytek naturalny towarów wynika ........
- W przypadku winy nieumyślnej pracownik materialnie odpowiedzialny pokrywa powstałą szkodę w kwocie, która w dniu jej zaistnienia nie może być wyższa niż wynagrodzenie ........
- Na podstawie danych przedstawionych w tabeli ustal wynik inwentaryzacji. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.18-X-15.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: