LOGOWANIE

Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2015

(Organizacja transportu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU32 - CZERWIEC 2015':

- Zezwolenie na jednokrotny przejazd, w okresie do 7 dni, pojazdu samochodowego ponadnormatywnego, zgodnie z Kodeksem drogowym, wydaje ........
- Przewóz naczep samochodowych na specjalnych wózkach wagonowych to transport w systemie ........
- Międzynarodowa Unia Kolejowa UIC za podstawę cyfrowego systemu łączności ruchomej wybrała standard ........
- Na podstawie cennika oblicz cenę usługi transportowej, polegającej na przewozie 20 ton ładunku na odległość 500 km. ........
- Który akt prawny określa zasady podejmowania i wykonywania krajowego oraz międzynarodowego transportu drogowego? ........
- Rysunek przedstawia organizację zadań transportowych w modelu ........
- Do ciągnięcia wieloosiowych przyczep o dużej ładowności najlepiej używać ciągników ........
- Kontener na tabliczce znamionowej posiada następujące informacje: Ile wynosi dopuszczalna ładowność tego kontenera? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: