LOGOWANIE

Kwalifikacja BD12 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD12 - CZERWIEC 2015':

- Do ręcznego prostowania i gięcia prętów zbrojeniowych 010 należy stosować ........
- Norma czasu pracy prościarki przy przygotowywaniu 1 tony prętów ze stali żebrowanej wynosi 4,3 m-g. Czas pracy prościarki przy przygotowywaniu 500 kg tej stali zbrojeniowej, potrzebnej do wykonania 20 belek żelbetowych, wynosi ........
- Nakład pracy zbrojarza przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia o masie 1 tony wynosi 48 r-g. Jeżeli koszt 1 r-g wynosi 15,00 zł, to wynagrodzenie zbrojarza za przygotowanie i montaż czterech szkieletów zbrojeniowych o łącznej masie 500 kg wynosi ........
- Cięcie prętów zbrojeniowych za pomocą nożyc ręcznych można wykonywać, gdy cięte pręty mają średnicę nie większą niż ........
- W celu przyspieszenia wiązania zaczynu cementowego należy zastosować domieszki zawierające ........
- Do jednoczesnego przecięcia dwóch prętów zbrojeniowych Ø22 mm należy użyć ........
- Podczas prowadzenia robót betoniarskich w warunkach obniżonych temperatur należy ........
- Do naprawy uszkodzonej powierzchni elementu betonowego należy zastosować zaprawę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: