LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2015

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2015':

- W celu zabezpieczania ścian wykopów wąskich, w suchych gruntach niespoistych, należy zastosować ........
- W przedstawionym na rysunku fragmencie więźby dachowej murłata zamocowana jest do wieńca stropowego za pomocą ........
- Do mechanicznego zagęszczenia mieszanki betonowej, ułożonej w deskowaniu z przygotowanym zbrojeniem słupa, należy użyć ........
- Przed ułożeniem podkładu samopoziomującego podłoże należy przygotować poprzez ........
- Płyty suchego tynku należy łączyć ze ścianą za pomocą ........
- Naprawę izolacji fundamentowej ściany pionowej należy rozpocząć od odsłonięcia ściany ze zniszczoną izolacją, a następnie ........
- Opis sposobu i kolejności wykonywania robót rozbiórkowych zamieszcza się w ........
- Przed wykonaniem rozbiórki instalacji elektrycznej w budynku należy w pierwszej kolejności ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2015