LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2015

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2015':

- Na którym schemacie rozmieszczono zgodnie z zasadami elementy zagospodarowania placu budowy? ........
- Przed ustawieniem obiektów tymczasowych zaplecza na terenie budowy należy wykonać ........
- Określone w dokumentacji technicznej nachylenie skarpy wykopu 1:1 oznacza, że kontur ściany wykopu należy uformować pod kątem ........
- Kierownik budowy może być zwolniony z obowiązku sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w przypadku prowadzenia robót budowlanych związanych z ........
- W przedstawionym na rysunku fragmencie więźby dachowej murłata zamocowana jest do wieńca stropowego za pomocą ........
- Oznaką optymalnego zagęszczenia mieszanki betonowej jest ........
- Na fotografii przedstawiono miejsce przygotowane do połączenia ściany nośnej ze ścianą działową na strzępia ........
- Na którym rysunku przedstawiono rzut okna z węgarkiem? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2015