LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2015':

- Tuner satelitarny, umożliwiający nagrywanie programu innego niż oglądany, to odbiornik ........
- Jaki typ wyświetlacza przedstawiono na rysunku? ........
- Jaką funkcję w sieci automatyki przemysłowej pełni przetwornik? ........
- Przedstawiony na rysunku element łączący dwa światłowody oraz pozwalający na trwałe ustawienie włókien względem siebie tak, aby sygnał przechodził między ich czołami przy zachowaniu minimalnego tłumienia, to ........
- Na fotografii przedstawiony jest multiswitch ........
- Fotografia przedstawia konwerter typu ........
- W celu uziemienia systemu antenowego nie wolno wykorzystywać ........
- TCP to protokół komunikacyjny pozwalający na przenoszenie pakietów sygnału ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-15.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: