LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2015

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2015':

- Do transmisji sygnału telewizyjnego, pochodzącego z anteny zbiorczej w budynku wielorodzinnym, należy wykorzystać kabel ........
- Przedstawiony na rysunku element łączący dwa światłowody oraz pozwalający na trwałe ustawienie włókien względem siebie tak, aby sygnał przechodził między ich czołami przy zachowaniu minimalnego tłumienia, to ........
- Na fotografii przedstawiono czujkę ........
- Na fotografii widoczny jest tylny panel kamery CCTV. Cyfrą 1 oznaczono gniazdo ........
- Narzędzie przedstawione na fotografii jest stosowane do ........
- Jakie siły są groźne dla światłowodowych spawów mechanicznych? ........
- Do sprawdzenia poprawności wykonania instalacji sieci komputerowej używa się ........
- Aby wymienić urządzenie w instalacji elektronicznej, przewód zasilający należy odłączyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: