LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - CZERWIEC 2015

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - CZERWIEC 2015':

- Wprowadzanie szerokiego pakietu programowo-usługowego, składającego się z programów radia i telewizji, odbieranych drogą satelitarną i naziemną oraz wprowadzanych miejscowo, jest zadaniem ........
- Jaki typ wyświetlacza przedstawiono na rysunku? ........
- Jaką funkcję pełni konwerter w odbiorczym zestawie telewizji satelitarnej? ........
- Multiswitche pozwalają na ........
- Przedstawiony na rysunku element łączący dwa światłowody oraz pozwalający na trwałe ustawienie włókien względem siebie tak, aby sygnał przechodził między ich czołami przy zachowaniu minimalnego tłumienia, to ........
- Odbiornik cyfrowy DVB-C przeznaczony jest do odbioru sygnałów telewizji ........
- Urządzenie oznaczone cyfrą 1 na rysunku służy do ........
- Fotografia przedstawia konwerter typu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: