LOGOWANIE

Kwalifikacja E20 - CZERWIEC 2015

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E20 - CZERWIEC 2015':

- Jakie zadanie realizuje wzmacniacz błędu w szeregowym stabilizatorze kompensacyjnym o działaniu ciągłym? ........
- Parametr Vpp zawarty w dokumentacji technicznej wzmacniacza mocy małej częstotliwości oznacza wartość ........
- Który zestaw aparatury kontrolno-pomiarowej umożliwia wykonanie pomiarów niezbędnych do wyznaczenia prezentowanej na rysunku charakterystyki dynamicznej wzmacniacza mocy m.cz.
Uwy = f(Uwe</sub)f=const? ........
- Który moduł uległ uszkodzeniu w odbiorniku telewizyjnym, jeżeli nie odbiera on żadnego sygnału z anteny zewnętrznej w transmisji naziemnej, natomiast poprawnie wyświetla obraz z tunera satelitarnego podłączonego do telewizora za pomocą przewodu EUROSCART oraz z kamery VHS-C podłączonej za pomocą przewodu S-Video? ........
- Który oscylogram przedstawia przebieg o następujących parametrach amplitudowo-czasowych: Upp = 4 V, f = 2,5 kHz, ww = 50 %? ........
- Jaki adres IP może posiadać drukarka sieciowa z wbudowaną kartą sieciową Ethernet (np. BROTHER HL-4040CN) pracująca w prywatnej klasie C, jako serwer wydruku przy domyślnej wartości maski podsieci 255.255.255.0? ........
- Indywidualny zestaw satelitarny odbiera programy telewizyjne nadawane wyłącznie w polaryzacji "V". Napięcia zasilające i sterujące konwerterem oraz głowicą tunera satelitarnego są zgodne z dokumentacją techniczną. Uszkodzeniu uległ ........
- Ile w przybliżeniu wynosi wartość natężenia prądu przemiennego wskazywanego przez multimetr analogowy na zakresie 0,6 A? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.20-X-15.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: