LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM5 - CZERWIEC 2015

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM5 - CZERWIEC 2015':

- Jaką funkcję, w odbiorniku radiowym z przemianą częstotliwości, pełni układ oznaczony na schemacie znakiem zapytania? ........
- Tuner DVB-T umożliwia odbiór sygnałów ........
- Parametr Vpp zawarty w dokumentacji technicznej wzmacniacza mocy małej częstotliwości oznacza wartość ........
- Na rysunku przedstawiono złącze interfejsu ........
- Która bramka logiczna jest uszkodzona w układzie przedstawionym na rysunku? ........
- Który moduł uległ uszkodzeniu w odbiorniku telewizyjnym, jeżeli nie odbiera on żadnego sygnału z anteny zewnętrznej w transmisji naziemnej, natomiast poprawnie wyświetla obraz z tunera satelitarnego podłączonego do telewizora za pomocą przewodu EUROSCART oraz z kamery VHS-C podłączonej za pomocą przewodu S-Video? ........
- W dokumentacji technicznej zasilacza impulsowego wartość rezystora R32 opisano jako R32 = 1R5. Ze względu na jego uszkodzenie (zwęglenie), nie można zidentyfikować jego oznaczenia za pomocą kodu barwnego. Do wymiany uszkodzonego elementu należy użyć rezystora oznaczonego następującymi kolorami: ........
- Którą właściwość posiada wzmacniacz tranzystorowy przedstawiony na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: