LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2015':

- W trakcie badania klinicznego krowy stwierdzono wysklepienie lewego dołu głodowego i bębenkowy wypuk tej okolicy. Objawy te wskazują na ........
- W celu pozyskania większej ilości krwi u przeżuwaczy wykorzystuje się żyłę ........
- Chorobą wywołaną przez pierwotniaki jest ........
- W efekcie pobudzenia immunologicznego organizmu przez antygeny dochodzi do powstawania odporności ........
- Pojawiające się wiosną na skórze bydła w okolicy lędźwiowo-krzyżowej guzy wielkości orzecha włoskiego to objaw ........
- Biocan DP to szczepionka przeciw ........
- Kleszcze przedstawione na zdjęciu służą do wykonania zabiegu ........
- Kleszczyki Backhausa służą do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: