LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2015 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2015 (test 2)':

- Pracownikowi Inspekcji Weterynaryjnej uniemożliwiono przeprowadzenie kontroli podmiotu podlegającego kontroli. W tej sytuacji kontrolujący pracownik może zwrócić się o pomoc do ........
- Poniższe zdjęcie przedstawia stronę ........
- Które gatunki zwierząt są objęte obowiązkiem posiadania paszportu? ........
- Z każdej tuszy bydlęcej do SRM-ów zaliczane są ........
- Odpoczynek przedubojowy bydła ma miejsce ........
- Obowiązkiem badania na obecność larw włośni objęte jest mięso ........
- Miejsca predylekcyjne występowania wągrów bydlęcych w tuszy to ........
- W ognisku trwającej choroby zakaźnej stosuje się odkażanie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: