LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2015

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - CZERWIEC 2015':

- W przewodzie pokarmowym owcy czepiec znajduje się pomiędzy ........
- U drobiu grzebiącego grzebanie, dziobanie, poszukiwanie i pobieranie pokarmu, rozpościeranie i trzepotanie skrzydłami oraz straszenie piór to oznaki ........
- Zabrania się zadawania zwierzętom pasz zawierających ........
- Dla dużego stada najlepszym sposobem użytkowaniem pastwiska jest wypas ........
- Warunki dobrostanu dla kurcząt w pierwszym tygodniu życia zostaną spełnione, jeżeli temperatura w miejscu ich przebywania wyniesie ........
- Pierwsza pomoc udzielana przez rolnika psu użądlonemu przez pszczołę polega na usunięciu żądła ........
- Najpewniejszą czynnością wykonywaną w celu stwierdzenia gotowości lochy do krycia lub sztucznego unasienniania jest ........
- Podmiot wykorzystujący zarodki w rozrodzie zwierząt gospodarskich po przeprowadzeniu zabiegu przeniesienia zarodka wystawia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: