LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT3 - CZERWIEC 2015

(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT3 - CZERWIEC 2015':

- Na którym zdjęciu przedstawiono wyposażenie charakterystyczne dla pokoju typu single? ........
- Która grupa elementów stanowi wyposażenie uzupełniające jednostki mieszkalnej w hotelu? ........
- Które z podanych czynności wykonywane są w ramach sprzątania awaryjnego jednostki mieszkalnej? ........
- Której czynności nie wykonuje się w trakcie sprzątania pokoju zajętego przez gościa? ........
- Ile wody powinna dodać pokojowa, przygotowując roztwór na bazie 0,5 litra koncentratu, jeżeli wymaga on rozcieńczenia w stosunku 1:4? ........
- Komu pokojowa powinna zgłosić zauważone w trakcie sprzątania braki w wyposażeniu jednostki mieszkalnej zwolnionej przez gościa? ........
- Odpowiedzialność hotelu za rzecz wniesioną przez gościa obejmuje ........
- W trakcie sprzątania hotelu pokojowa znalazła zegarek. W takiej sytuacji należy przedmiot opisać w rejestrze oraz umieścić ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja HGT3 - CZERWIEC 2015