LOGOWANIE

Kwalifikacja AU20 - STYCZEŃ 2015

(Prowadzenie sprzedaży)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU20 - STYCZEŃ 2015':

- Towarami wrażliwymi na wysoką temperaturę są ........
- Korzystając z danych przedstawionych w tabeli wskaż, w jakich warunkach należy przechowywać cukier. ........
- Korzystając z danych przedstawionych w tabeli wskaż, ile sztuk towaru powinno być wpisane do Arkusza spisu z natury w czasie inwentaryzacji towaru w magazynie? ........
- W celu przekonania do zakupu klienta niecierpliwego sprzedawca powinien ........
- Artykuły spożywcze, dla których producent określił temperaturę przechowywania niższą niż otoczenia, należy przechowywać ........
- Oznakowanie towaru konsumpcyjnego powinno zawierać informacje ........
- W sklepie spożywczym zatrudniono 3 sprzedawców odpowiedzialnych za powierzone mienie, którzy podpisali umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej w proporcjach przedstawionych w tabeli. Podczas inwentaryzacji stwierdzono niedobór w kwocie 2 600,00 zł. Ustal wartość odpowiedzialności pracowników. ........
- Sprzedaż preselekcyjna jest formą sprzedaży, która umożliwia klientowi ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: