LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2015 (test 2)

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2015 (test 2)':

- Jakich materiałów spawalniczych należy użyć do ręcznego spawania łukowego stali konstrukcyjnej w słupach stalowych? ........
- Zawiesie przedstawione na rysunku jest stosowane podczas transportu ........
- Ile wynosi minimalna długość l1 na jakiej należy zukosować krawędź grubszej blachy do wykonania spawanego połączenia doczołowego? ........
- Korzystając z karty katalogowej producenta określ, w jakiej odległości od lewej krawędzi znajduje się otwór drzwiowy w płytach W4.2. ........
- Wskaż symbol elementu prefabrykowanego do wykonania ściany o szerokości 2,90 m i wysokości 2,66 m ........
- Strop międzypiętrowy szerokości 4,5 m będzie wykonany z 6 płyt kanałowych. Oblicz, ile strzemion §6 potrzeba do wykonania zbrojenia wieńa w połączeniu tych płyt. ........
- W jakim rozstawie należy rozmieścić słupki w konstrukcji drewnianej ściany szkieletowej? ........
- Impregnowanie drewna stosuje się w celu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: