LOGOWANIE

Kwalifikacja E24 - STYCZEŃ 2015

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E24 - STYCZEŃ 2015':

- Ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji uzwojeń zabronione jest stosowanie bezpieczników w obwodzie przekładnika ........
- Na której fotografii pokazany jest miernik prędkości obrotowej wału silnika elektrycznego? ........
- Który parametr transformatora ulegnie zmianie, jeżeli podczas jego przezwajania zastosowano w uzwojeniu wtórnym drut nawojowy o mniejszej średnicy? ........
- W celu wykonania bezpiecznych i skutecznych prac prowadzących do lokalizacji uszkodzenia w silniku jednofazowym z kondensatorem rozruchowym, należy wykonać kolejno następujące czynności: ........
- W jakim przedziale powinno być nastawione zabezpieczenie przeciążeniowe silnika, którego tabliczkę znamionową przedstawiono na zdjęciu, jeśli wiadomo, że jego uzwojenia są zasilane z sieci 230/400 V, 50 Hz i połączone w gwiazdę? ........
- Jaki powinien być efekt naciśnięcia przycisku TEST na sprawnie działającym wyłączniku różnicowoprądowym pokazanym na zdjęciu? ........
- Na podstawie wyników pomiarów podanych w tabeli zlokalizuj uszkodzenie w układzie pokazanym na schemacie. ........
- Jak często należy przeprowadzać w budynkach oględziny instalacji elektrycznej o napięciu znamionowym 230/400 V? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.24-X-15.01