LOGOWANIE

Kwalifikacja EE26 - STYCZEŃ 2015

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE26 - STYCZEŃ 2015':

- Ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji uzwojeń zabronione jest stosowanie bezpieczników w obwodzie przekładnika ........
- Który miernik służy do bezpośredniego pomiaru współczynnika mocy silnika indukcyjnego? ........
- Jakie zakresy pomiarowe watomierza należy dobrać, aby zmierzyć w oszczędnościowym układzie pokazanym na schemacie moc pobieraną przez obciążony momentem znamionowym, silnik którego tabliczkę pokazano na zdjęciu? Dopuszczalne przeciążenie cewki napięciowej watomierza 1,5 UN ........
- Który parametr transformatora ulegnie zmianie, jeżeli podczas jego przezwajania zastosowano w uzwojeniu wtórnym drut nawojowy o mniejszej średnicy? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat układu pracy nawrotnej z regulacją prędkości silnika prądu stałego. Którego z wymienionych mierników należy użyć do lokalizacji zwarcia lub przerwy w tym układzie metodą beznapięciową? ........
- Jakie najniższe znamionowe napięcie wsteczne mogą mieć diody zastosowane w układzie pokazanym na schemacie? ........
- W jakim przedziale powinno być nastawione zabezpieczenie przeciążeniowe silnika, którego tabliczkę znamionową przedstawiono na zdjęciu, jeśli wiadomo, że jego uzwojenia są zasilane z sieci 230/400 V, 50 Hz i połączone w gwiazdę? ........
- Które z rozwiązań należy zastosować, aby zapewnić ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu pracownikom, którzy obsługują maszynę roboczą napędzaną silnikiem trójfazowym o napięciu 230/400 V, zasilanym z sieci TN-S, zabezpieczonej wyłącznikiem różnicowoprądowym? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE26 - STYCZEŃ 2015