LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - STYCZEŃ 2015

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - STYCZEŃ 2015':

- Jakie właściwości w rozbudowanych instalacjach antenowych posiada wzmacniacz kanałowy? ........
- Jaką kamerę można rozpoznać na zdjęciu na podstawie złącz, w które jest wyposażona? ........
- Na zdjęciu przedstawiono czujnik ........
- Zaciski wyjścia przekaźnikowego czujnika ruchu nie są opisane literami ........
- Do wykonania instalacji antenowej TV na zewnątrz budynku należy zastosować przewód antenowy w powłoce ........
- Na czasowe zakłócenie w odbiorze sygnału satelitarnego poprawnie zainstalowanej anteny ma wpływ ........
- Jakie napięcie wskaże woltomierz, jeżeli uszkodzona (przerwa) jest czerwona dioda LED w układzie przedstawionym na schemacie? ........
- Jakie zakresy miernika należy ustawić w celu sprawdzenia wszystkich parametrów elektrycznych z przedstawionej specyfikacji technicznej czujki ruchu po jej zainstalowaniu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: