LOGOWANIE

Kwalifikacja MG19 - STYCZEŃ 2015

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG19 - STYCZEŃ 2015':

- Symbolem β (beta) w narzędziu skrawającym oznaczany jest kąt ........
- Trzpień stały długi służy do ustalania obrabianego przedmiotu na powierzchni ........
- Pomiar przedstawiony na rysunku wykonywany jest ........
- Która z funkcji programu obróbkowego powoduje odwołanie korekcji promienia narzędzia? ........
- Informację o wartości promienia płytki wieloostrzowej noża tokarskiego należy zapisać w ........
- Pomiar z dokładnością 0,01 mm można wykonać, używając ........
- Do ustalenia i zamocowania przedmiotu obrabianego przedstawionego na rysunku użyto ........
- Przedstawiona na rysunku oprawka narzędziowa używana jest do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: