LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 - STYCZEŃ 2015

(Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 - STYCZEŃ 2015':

- Do trasowania równoległych linii w płytce stojącej na płycie traserskiej należy użyć ........
- Wstępne wykonanie wałów korbowych następuje w operacji ........
- Zgodnie z przedstawionym rysunkiem w operacji przepychania otworu koło zębate jest mocowane ........
- Rysunek przedstawia schemat wykonywania połączenia w technologii ........
- Przygotowanie do spawania doczołowego płaskowników o grubości 10 mm polega na ich ........
- Typowa kolejność demontażu maszyn i urządzeń powinna być następująca: ........
- W przypadku stępienia płytki skrawającej z łamaczem wióra należy ........
- Rysunek przedstawia sposób kontroli osadzenia panewek łożysk ślizgowych w korpusie poprzez sprawdzenie ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 - STYCZEŃ 2015