LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2015

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2015':

- Aparat do oznaczania ilości glukozy we krwi to ........
- Wartość tętna, liczona na minutę, u zdrowego dorosłego kota wynosi ........
- Po pobraniu krwi na EDTA należy ........
- Narzędzie sekcyjne przedstawione na zdjęciu to ........
- Żółtaczka miąższowa występuje na skutek ........
- Aby przygotować 26,5% roztwór NaCl do badania kału należy użyć ........
- Zgłębnikowanie żołądka, w celu upuszczenia nagromadzonych gazów, nazywa się ........
- Tęgoryjecjest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: