LOGOWANIE

Kwalifikacja R11 - STYCZEŃ 2015

(Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R11 - STYCZEŃ 2015':

- Główny Lekarz Weterynarii powoływany jest przez ........
- Jeżeli posiadacz wprowadził do swojego gospodarstwa zwierzę, wiedząc, że jest chore na chorobę zwalczaną z urzędu i poniósł z tego tytułu straty, wówczas ........
- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi prowadzony przez gminy nie obejmuje ........
- Nabywanie psów i kotów jest dozwolone tylko ........
- Paszporty bydła, po otrzymaniu od rolnika kompletnego zgłoszenia do rejestru, wydaje ........
- Który gatunek zwierząt jest najmniej odporny na stres transportowy? ........
- W przypadku uboju cielęcia (do 6 miesiąca życia), SRM są: ........
- Zakaz uboju obowiązuje przy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: R.11-X-15.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: