LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2015 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2015 (test 2)':

- W jakiej kolejności wyznacza się obszary wokół ogniska choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu? ........
- Nabywanie psów i kotów jest dozwolone tylko ........
- Dozwolony jest transport ........
- Jak nazywamy opisaną mieszankę paszową? ........
- U którego gatunku zwierząt stwierdza się największe ubytki masy ciała w czasie transportu? ........
- Wykrwawienie u koni, bydła i świń polega na przecięciu ........
- Przytoczony fragment instrukcji dotyczy pobierania próbek celem wykluczenia ........
- Syndrom PSE w tuszy świń najczęściej dotyczy partii mięśni oznaczonych na rysunku cyfrą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: