LOGOWANIE

Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2015

(Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL10 - STYCZEŃ 2015':

- Łopatkę zalicza się do kości ........
- Obcinanie części ogona bez znieczulenia u prosiąt można przeprowadzać ........
- Korzystny wpływ na kolor żółtek jaj mają zawarte w paszy ........
- Do pomiaru wilgotności powietrza w pomieszczeniu inwentarskim służy ........
- W technologii produkcji jaj problem znoszenia małych jaj przez kury rozpoczynające nieśność rozwiązuje się przez zastosowanie ........
- Na rysunku przedstawiono szkielet ptaka. Cyfrą 1 oznaczono ........
- Do pasz wysokobiałkowych należą ........
- Wskaż produkt uboczny pozyskiwany przy produkcji piwa wykorzystywany w żywieniu krów. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: