LOGOWANIE

Kwalifikacja Z3 - STYCZEŃ 2015

(Ochrona osób i mienia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z3 - STYCZEŃ 2015':

- Jaki kąt obserwacji wokół osoby chronionej powinni zapewnić pracownicy tworzący grupę eskortową? ........
- Które z miejsc spełnia wymagania bezpiecznego schronienia dla osoby ochranianej? ........
- Które z przedmiotów podlegających konwojowaniu nie należą do wartości pieniężnych? ........
- Jaki szyk należy zastosować podczas przeprowadzania osoby chronionej przez agresywny tłum? ........
- Do transportu wartości pieniężnych w wysokości 28 jednostek obliczeniowych należy przydzielić ........
- Pracownik ochrony na terenie chronionego obiektu, zgodnie z obowiązującym przepisami, może założyć kajdanki na ręce trzymane z przodu osobie ........
- W której z sytuacji może być użyty, jako środek przymusu bezpośredniego wobec sprawcy czynu niedozwolonego, pies służbowy bez kagańca? ........
- Jaką podstawową funkcję pełni system sygnalizacji włamania i napadu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.03-X-15.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: