LOGOWANIE

Kwalifikacja Z3 - STYCZEŃ 2015

(Ochrona osób i mienia)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z3 - STYCZEŃ 2015':

- Jaki kąt obserwacji wokół osoby chronionej powinni zapewnić pracownicy tworzący grupę eskortową? ........
- Co jest impulsem wywołującym zmianę położenia mikrostyków w kontaktronie, czyli czujce magnetycznej? ........
- W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka jej organizator powinien zapewnić co najmniej ........
- Które z przedmiotów podlegających konwojowaniu nie należą do wartości pieniężnych? ........
- W obiekcie podlegającym całodobowej, obowiązkowej ochronie fizycznej, doszło do awarii systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu oraz transmisji alarmów w godzinach urzędowania. Przewidywany czas usunięcia awarii wynosić będzie 14 godzin. Jakie czynności powinien podjąć dowódca zmiany do czasu usunięcia awarii? ........
- Których środków przymusu bezpośredniego, oprócz siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony i kajdanek, ma prawo użyć członek służby porządkowej do odparcia ataku uczestników imprezy masowej? ........
- Do transportu wartości pieniężnych w wysokości 28 jednostek obliczeniowych należy przydzielić ........
- Wobec agresywnej kobiety o widocznej ciąży, która dopuściła się czynnego ataku na członka służby porządkowej nie można zastosować ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z3 - STYCZEŃ 2015