LOGOWANIE

Kwalifikacja AU25 - WRZESIEŃ 2014

(Prowadzenie działalności handlowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU25 - WRZESIEŃ 2014':

- W sklepie o tradycyjnej formie sprzedaży najskuteczniejsza jest reklama ........
- Sklep spożywczy prowadzi produkcję uzupełniającą świeżych wyrobów garmażeryjnych. Na podstawie danych zawartych w tabeli, dotyczących dynamiki sprzedaży i udziału w rynku, wskaż produkty ze sprzedaży, których należy się stopniowo wycofywać. ........
- Którą technikę zastosował partner negocjacji handlowych zadając pytanie: "Ile wyniesie cena za sztukę, gdybym zdecydował się kupić dwukrotnie większą partię towaru tzn. 600 szt., a nie jak zwykle 300?"? ........
- Który dokument wystawia dostawca w celu powiadomienia odbiorcy o wysyłce towaru? ........
- Oblicz wartość netto sprzedanych towarów wiedząc, że wartość sprzedaży brutto wynosi 2 460,00 zł, a stawka podatku VAT 23%? ........
- Podstawą obliczania wynagrodzenia pracownika według systemu czasowo-premiowego jest przyjęcie stawki godzinowej 10 zł i premii regulaminowej 200 zł. Jeżeli pracownik przepracował w miesiącu 180 godzin w ramach miesięcznej normy czasu pracy, to jego wynagrodzenie brutto wyniesie ........
- Wskaźnik przyjęć i zwolnień określa wielkość zjawiska, jakim jest ........
- Przedsiębiorstwo handlowe osiągnęło zysk z działalności operacyjnej w wysokości 42 000 zł. Koszty finansowe wynosiły 5 000 zł, a straty nadzwyczajne 3 400 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych, który musi zapłacić przedsiębiorstwo, wynosi ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: