LOGOWANIE

Kwalifikacja B18 - WRZESIEŃ 2014

(Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B18 - WRZESIEŃ 2014':

- Zaprawy szamotowe należy stosować do murowania ........
- Do wymurowania ściany o wymiarach 10,0 x 5,0 m i grubości 0,24 m zaplanowano bloczki Ytong łączone na pióro i wpust. Korzystając z danych zawartych w tabeli wskaż, ile 20-kilogramowych worków zaprawy należy kupić, aby sporządzić potrzebną ilość zaprawy. ........
- W ciągu ilu maksymalnie godzin od przygotowania należy zużyć zaprawę cementowo-wapienną? ........
- Które nadproże przedstawiono na rysunku? ........
- Na ścianie fundamentowej budynku wykonano izolację pionową w postaci dwukrotnego posmarowania ściany lepikiem asfaltowym. Jest to izolacja ........
- Jaki będzie koszt wymurowania dwóch ścian szczytowych budynku, o wymiarach każdej z nich 10,0 x 5,0 m, jeżeli nakład pracy wynosi 1,44 h/m2, a stawka godzinowa murarza to 10 zł? ........
- Jednakowe grubości spoin podczas licowania cokołu płytkami klinkierowymi uzyskuje się, stosując ........
- Jeżeli nakład robocizny na wykonanie 1 m2 ścianki działowej wynosi 1,4 r-g, a stawka godzinowa murarza wynosi 15 zł, to murarz za wykonanie 120 m2 ścianek działowych powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.18-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: