LOGOWANIE

Kwalifikacja BD14 + BD29 - WRZESIEŃ 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD14 + BD29 - WRZESIEŃ 2014':

- Na podstawie danych zawartych w tabeli podaj, ile wody należy dodać do 20 kg suchej mieszanki, aby sporządzić zaprawę lekką Termor? ........
- Do wymurowania ściany o wymiarach 10,0 x 5,0 m i grubości 0,24 m zaplanowano bloczki Ytong łączone na pióro i wpust. Korzystając z danych zawartych w tabeli wskaż, ile 20-kilogramowych worków zaprawy należy kupić, aby sporządzić potrzebną ilość zaprawy. ........
- Które składniki mieszanki betonowej można podgrzewać podczas jej sporządzania w temperaturze poniżej +5 °C? ........
- Jeżeli po wykonaniu i dostarczeniu na stanowisko robocze zaprawy cementowo-wapiennej na jej powierzchni pojawiło się mleczko cementowe, to oznacza, że zaprawa ........
- Które nadproże przedstawiono na rysunku? ........
- Jakie wiązanie cegieł w murze przedstawiono na rysunku? ........
- Który z wyrobów budowlanych można zastosować do wykonania murowanych ścian fundamentowych? ........
- Jaki będzie koszt wymurowania dwóch ścian szczytowych budynku, o wymiarach każdej z nich 10,0 x 5,0 m, jeżeli nakład pracy wynosi 1,44 h/m2, a stawka godzinowa murarza to 10 zł? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: