LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - WRZESIEŃ 2014

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - WRZESIEŃ 2014':

- Do objętościowego dozowania kruszywa i wody należy zastosować ........
- Które nadproże przedstawiono na rysunku? ........
- Zastosowanie deskowania pełnego jest niezbędne podczas wykonywania stropu ........
- Pręty stalowe, które mają być użyte do zbrojenia elementu żelbetowego, należy wcześniej ........
- Obrzutkę na stropie ceglanym wykonuje się z ........
- W narożach słupów narażonych na uderzenie i przewidzianych do otynkowania należy ........
- Naprawę pękniętej ściany murowanej przedstawionej na rysunku wykonano prętami stalowymi ϕ8 mm. Które stwierdzenie jest nieprawdziwe? ........
- Usytuowanie nowych ścianek działowych w przebudowywanym budynku określa się na podstawie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: