LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - WRZESIEŃ 2014

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - WRZESIEŃ 2014':

- Wykonując wykopy pod fundamenty sprzętem mechanicznym należy kopać na głębokość ........
- Na podstawie danych zawartych w przedstawionej tablicy oblicz zapotrzebowanie na cegłę kratówkę K2 na zaprawie cementowej podczas wznoszenia 100 m2 ściany o grubości 25 cm. ........
- Czasowa droga kołowa na terenie budowy będzie miała powierzchnię 500 m2. Na podstawie danych zawartych w przedstawionej tablicy podaj, ile roboczogodzin będzie potrzeba na ułożenie i rozbiórkę czasowej drogi kołowej z płyt żelbetowych pełnych o wymiarach 1,0 x 2,0 m? ........
- Na fotografii przedstawiono widok klatki schodowej. Na którym rysunku przedstawiono rzut, który odpowiada układowi tej klatki schodowej? ........
- W elemencie konstrukcyjnym przedstawionym na fotografii poszczególne kształtowniki stalowe zostały połączone ze sobą za pomocą ........
- Które drewniane elementy konstrukcyjne, wystające poza obrys muru, przedstawiono na fotografii? ........
- Podłoga w pokoju nad pomieszczeniem nieogrzewanej pralni powinna posiadać izolację przeciwwilgociową, wykonaną z pasów papy ........
- Na podstawie danych zawartych w przedstawionej tablicy określ, ile zaprawy cementowej należy zamówić do wykonania 300 m2 ściany o grubości 1 cegły? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - WRZESIEŃ 2014