LOGOWANIE

Kwalifikacja EE26 - WRZESIEŃ 2014

(Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE26 - WRZESIEŃ 2014':

- Do pomiaru rezystancji metodą techniczną należy przygotować ........
- W którym obwodzie należy wyłączyć napięcie, aby bezpiecznie wymienić cewkę stycznika podłączoną w obwodzie sterowania silnika znajdującego się w hali maszyn? ........
- Jaka powinna być najmniejsza zmierzona wartość rezystancji ścian i podłogi na izolowanym stanowisku pracy z urządzeniami o napięciu 400 V, aby ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim była skuteczna? ........
- Zmierzona wartość rezystancji cewki stycznika znajdującego się w układzie sterowania silnika jest równa 0 Ω. Na podstawie tego pomiaru można stwierdzić, że ........
- W tabeli przedstawiono wyniki pomiarów napięć między przewodami w sieci typu TN-C-S. Jakie uszkodzenie występuje w instalacji? ........
- Jednofazowa grzałka o mocy 4 kW zasilana jest przewodem o długości 10 m i przekroju 1,5 mm2. Jak zmienią się straty mocy w przewodzie zasilającym, jeżeli jego przekrój będzie wynosił 2,5 mm2? ........
- Których przyrządów można użyć do pomiaru mocy czynnej? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat układu pomiarowego w obwodzie sterowania silnika zasilanego napięciem 230/400 V o częstotliwości 50 Hz. Po naciśnięciu przycisku S3 stycznik K2 i silnik (który powinien zostać załączony przez styki główne stycznika K2) nie działają. Wskazania woltomierzy: V1: U = 0 V; V2: U = 230 V; V3: U = 0 V oznaczają uszkodzenie ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE26 - WRZESIEŃ 2014