LOGOWANIE

Kwalifikacja M20 - WRZESIEŃ 2014

(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M20 - WRZESIEŃ 2014':

- Do wykonania otworu o średnicy ϕ45 w płycie stalowej należy zastosować ........
- Do wykonania otworu pod gwint M22 w mosiądzu należy użyć wiertła ........
- Aby uzyskać chropowatość powierzchni A, zgodnie z przedstawionym rysunkiem, należy wykonać operację ........
- Na rysunku dłutownicy, numerem 1 oznaczono ........
- Który z materiałów, o nie mniejszych wymaganiach wytrzymałościowych, należy zastosować jako zamiennik stali 35? ........
- Rowek wzdłużny na płaszczyźnie kostki można wykonać ........
- Dokładność wykonania gwintu śruby pociągowej obrabiarki ocenia się wykonując ........
- Rysunek przedstawia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.20-X-14.08