LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 - WRZESIEŃ 2014

(Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 - WRZESIEŃ 2014':

- Do wykonania otworu o średnicy ϕ45 w płycie stalowej należy zastosować ........
- Do wykańczającej obróbki otworu ϕ15H7 należy zastosować ........
- Wymiar wewnętrzny ϕ6-0,03 można zmierzyć, wykorzystując ........
- Aby uzyskać chropowatość powierzchni A, zgodnie z przedstawionym rysunkiem, należy wykonać operację ........
- Na rysunku frezarki wspornik oznaczono numerem ........
- Strugarkę przedstawiono na rysunku oznaczonym literą ........
- Który z materiałów, o nie mniejszych wymaganiach wytrzymałościowych, należy zastosować jako zamiennik stali 35? ........
- Który z przedstawionych uchwytów stosowany jest na tokarce do mocowania noża tokarskiego? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 - WRZESIEŃ 2014