LOGOWANIE

Kwalifikacja MG20 - WRZESIEŃ 2014

(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG20 - WRZESIEŃ 2014':

- Do wykonania otworu pod gwint M22 w mosiądzu należy użyć wiertła ........
- Na rysunku frezarki wspornik oznaczono numerem ........
- Które z przedstawionych imadeł należy zastosować do zamocowania przedmiotu obrabianego pod kątem do płaszczyzny stołu obrabiarki? ........
- Dokładność wykonania gwintu śruby pociągowej obrabiarki ocenia się wykonując ........
- Rowek w wałku do połączenia wpustowego wykonuje się na ........
- Jakiego rodzaju łożysko jest zastosowane w połączeniu przedstawionym na rysunku? ........
- Zgodnie z danymi w tabeli do montażu na wale o średnicy czopa ϕ45 oraz średnicy otworu w korpusie ϕ85 i wymaganej nośności CO = 68 kN, należy dobrać łożysko oznaczone symbolem ........
- Po zakończonych pomiarach, płytki wzorcowe należy wymyć w ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: