LOGOWANIE

Kwalifikacja M44 - WRZESIEŃ 2014

(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M44 - WRZESIEŃ 2014':

- Oznaczenie powierzchni wału na rysunku informuje, że należy na wskazanej powierzchni wykonać ........
- Zahartowane części maszyn można obrabiać, stosując ........
- Wyroby małogabarytowe o niewielu częściach w produkcji małoseryjnej montuje się w formie ........
- W produkcji masowej wielowypusty prostokątne na długich wałkach wykonuje się, wykorzystując ........
- Obróbką cieplną przy wykonywaniu kół zębatych jest ........
- Szlifowanie powierzchni wskazanych na rysunku linią grubą należy wykonać na szlifierce ........
- Dokumentacji montażowej nie stanowi ........
- Wykorzystanie obrabiarek zespołowych lub specjalnych, przy ciągłym ich obłożeniu tymi samymi wykonywanymi częściami, charakteryzuje produkcję ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.44-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: