LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - WRZESIEŃ 2014

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - WRZESIEŃ 2014':

- Jeśli producent zaleca podanie leku "i.v." to oznacza, że lek należy podać ........
- Wysoka gorączka, krwiomocz i silna apatia u psa to klasyczne objawy ........
- Chemiczne działanie chorobotwórcze glist opiera się na ........
- Okresem karencji leku lub preparatu weterynaryjnego nazywa się ........
- U zwierzęcia po wypadku stwierdzono rozszerzone, niereagujące na światło źrenice oraz brak odruchu rogówkowego. Rokowanie, w tym przypadku, jest ........
- Na wydruku z analizatora moczu skrót "SG" oznacza ........
- Na wydruku morfologii psa widnieje informacja: WBC 21,3 <6,0-16,5>. Świadczy ona ........
- Próba drążkowa Gotzego służy diagnostyce ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: