LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - WRZESIEŃ 2014 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - WRZESIEŃ 2014 (test 2)':

- Podczas standardowego badania poubojowego tusze i narządy wewnętrzne świń poddaje się procedurze ........
- Podczas transportu zwierzęta ........
- Bezpieczeństwo zdrowotne żywności zapewnia ........
- System HACCP jako zagrożenie fizyczne żywności uznaje obecność ........
- Organy Inspekcji Weterynaryjnej nie kontrolują ........
- Badanie przedubojowe może być przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia w przypadku uboju ........
- Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają ........
- Mieszanka paszowa, zaspokajająca szczególne potrzeby żywieniowe, która ze względu na specjalny skład fizykochemiczny lub sposób przygotowania różni się od powszechnie stosowanych mieszanek paszowych i jest przeznaczona dla zwierząt, u których procesy trawienia, przyswajania i metabolizmu są lub mogą być tymczasowo zakłócone lub uległy nieodwracalnym zmianom, to mieszanka ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: