LOGOWANIE

Kwalifikacja RL16 - STYCZEŃ 2016

(Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL16 - STYCZEŃ 2016':

- Do płodozmianu przeciwerozyjnego należy wprowadzać rośliny ........
- W uprawie buraków, do niszczenia podeszwy płużnej oraz stworzenia optymalnych warunków do rozwoju systemu korzeniowego, stosuje się ........
- Wymagana pojemność urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych (na terenach położonych poza OSN) powinna umożliwić składowanie ich przez okres co najmniej ........
- Określ wielkość izolacji przestrzennej dla plantacji nasiennej materiału siewnego żyta w stopniu C1. ........
- Dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich wynosi ........
- Magazynowanie pobranego pokarmu oraz jego rozmiękczenie w przewodzie pokarmowym u drobiu zachodzi ........
- Pojemność użytkowa silosu do magazynowania mieszanek treściwych wynosi 40 m3. Masa objętościowa mieszanki zbożowej wynosi 650 kg/m3. Ile kilogramów mieszanki można składować w tym silosie? ........
- Zarządzanie gospodarstwem hodowlanym specjalizującym się w hodowli bydła mlecznego może wspomagać program komputerowy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: