LOGOWANIE

Kwalifikacja EE8 - STYCZEŃ 2016

(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE8 - STYCZEŃ 2016':

- Widoczne na schemacie procesora rejestry pełnią funkcję ........
- Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy jest ........
- Aby w systemie Windows utworzyć nową partycję podstawową, należy użyć przystawki ........
- Jeden terabajt jest równy ........
- W nowoczesnych ekranach dotykowych poprawność działania ekranu zapewnia mechanizm wykrywający zmianę ........
- Adapter USB na LPT można wykorzystać przy niekompatybilności złączy w przypadku podłączenia starszych egzemplarzy ........
- Przy modyfikacji rejestru Windows dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w pierwszej kolejności należy ........
- Aby zwiększyć bezpieczeństwo prywatnych danych sesji na stronie WWW jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: